ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรีมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
กปภ.สาขาลพบุรีมอบของที่ระลึกแก่ลูกค้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมอนรองคอสีฟ้า ตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ลูกค้าที่มาชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 - 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 70 ใบ เพื่อเป็นของที่ระลึกและของขวัญแสดงความขอบคุณลูกค้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี  2559  รวมถึงยังถือโอกาสนี้เพื่อสร้างความประทับใจและสานสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง กปภ. และลูกค้าผู้ใช้น้ำ
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937