ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
กปภ.สาขาลพบุรี นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดยนายวินัย สุขสุมิตร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ PWA Mobile Service ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมกันนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาลพบุรี ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชนสนใจมาใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937