ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำปี 2559
กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท โดย นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำพนักงานในสังกัดออกจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  ณ บริเวณวัดสุวรรณคีรี (บ้านเก่ากลับ) หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี โดยได้ให้บริการรับคำร้องขอใช้น้ำประปา และแจกน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านและการตรวจสอบมาตรวัดน้ำชำรุดในเบื้องต้น
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937