ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายจารึก ฤทธิ์เดช ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ) พร้อมด้วย น.ส.เปรมอัทยา     กัณฑมณี ผช.ผจก.กปภ.สาขารังสิต (พ)  หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๘  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต (พ)  เพื่อส่งเสริมความผูกพันและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937