ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้ก้น ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้ก้น ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ออกเยี่ยมเยี่ยนพบปะลูกค้าผู้ใช้น้ำและสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา รับฟังปัญหา-อุปสรรคต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำให้ได้มากที่สุด พร้อมนี้ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำ วิธีการชำระค่าน้ำ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำเนื่องจากน้ำดิบมีเหลือน้อย  รวมถึงให้บริการซ่อมแซมท่อแตกรั่ว ณ บริเวณตลาด ถ.พันเรือง ถ.นายแท่น ต.บางพุทธา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937