ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กมอบของที่ระลึกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559
กปภ.สาขามวกเหล็กมอบของที่ระลึกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก มอบหมอนรองคอสีฟ้า ปักตรา กปภ. เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณและเป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 โดยได้ดำเนินการมอบให้แก่ลูกค้าที่มาชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงานโดยวิธีจับสลากรับของที่ระลึก และมอบให้แก่ผู้มีอุปการะคุณด้วยการเดินทางไปมอบให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เช่น เทศบาลตำบลกลางดง เทศบาลตำบลสีมามงคล องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ และมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นต้น
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937