ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559
กปภ.เขต 2 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 540 ขวด แก่กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จ.สระบุรี โดยมีนายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นผู้มอบ สำหรับน้ำดื่มดังกล่าวจะนำไปให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด ณ จุดรับแจ้งเหตุที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง 3 มกราคม 2559
...............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937