ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดอบรมให้ความรู้การจัดประเภทผู้ใช้น้ำให้กับพนักงานในสังกัดและสาขาใกล้เคียง
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดอบรมให้ความรู้การจัดประเภทผู้ใช้น้ำให้กับพนักงานในสังกัดและสาขาใกล้เคียง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายอาคม นามเทพ  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดประเภทผู้ใช้น้ำให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.สาขารังสิต (พ) , กปภ.สาขาคลองหลวง, กปภ.สาขาธัญบุรี และพนักงานตัวแทนอ่านมาตร ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต (พ)  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937