ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รปก. 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.2 พร้อมมอบนโยบาย
นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รปก. 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.2 พร้อมมอบนโยบาย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยมี นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ และได้ดำเนินการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญให้แก่ผู้บริหาร ผู้จัดการกปภ.สาขา และพนักงานในสังกัด เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2559 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะประสบปัญหารุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์น้ำดิบอยู่ในสภาวะการณ์ขาดแคลนมากขึ้น จึงขอให้เตรียมการรับมือกับปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแผนที่ได้วางไว้ พร้อมนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและประชาชนทราบถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้น และขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดน้ำ  ภายหลังจากการประชุม รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) ยังได้เดินตรวจเยี่ยมพนักงานตามห้องทำงานต่างๆ พร้อมสอบถามปัญหาในการทำงาน โดยมีพนักงานในแต่ละสังกัดรอให้การต้อนรับ และในช่วงเย็นยังได้อยู่ร่วมงานเลี้ยงฉลองคืนคริสต์มาสอีฟและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้จัดขึ้นด้วย
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937