ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ อบต.บางโพธิ์เหนือ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ อบต.บางโพธิ์เหนือ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการฯ มอบหมายให้นางจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ เพื่อนำไปใช้ให้บริการแก่ประชาชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บางโพธิ์เหนือ จ.ปทุมธานี
....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937