ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day
กปภ.เขต 2 ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (23 ธันวาคม 2558) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน และอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบีบบ เรียบร้อย และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937