ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถึงแนวทางรับมือภัยแล้งปี 2559
กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถึงแนวทางรับมือภัยแล้งปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (22 ธ.ค.58) นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถึงแนวทางการรับมือปัญหาภัยแล้งปี 2559 โดย กปภ.สาขารังสิต (พ)ได้จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิด และ ในส่วนของ กปภ.ก็ได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาวปี 2560 - 2561 อาทิ แผนงานเจาะบ่อบาดาล วางท่อน้ำดิบ ก่อสร้างระบบผลิตและวางท่อ ปรับปรุงแหล่งน้ำและขุดสระเก็บน้ำ เป็นต้น
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937