ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโบสถ์การ้อง จ.นครนายก
กปภ.สาขานครนายก ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโบสถ์การ้อง จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขานครนายก ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโบสถ์การ้อง จ.นครนายกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโบสถ์การ้อง ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 250 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งน้ำประปา และวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธีอีกด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก
..............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937