ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมามอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
กปภ.สาขานครราชสีมามอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา โดย น.ส.สุพรรษา  บัวบาน หัวหน้างานอำนวยการ  และพนักงาน จำนวน 2 คน เป็นผู้แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ในการมอบน้ำดื่มตรา กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937