ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวด กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
กปภ.สาขาสิงห์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวด กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โดย นางถนัดศรี เอี่ยมวุฒิ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ในการมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. จำนวน 2,000 ขวด แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี สำหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937