ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “BIKE for DAD” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “BIKE for DAD” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "BIKE for DAD" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยขี่จักรยาน รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร และ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คัดเลือกให้ ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งใน 29 บุคคลสำคัญ ร่วมปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "BIKE for DAD" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยขี่จักรยาน มีจุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านสถานที่สำคัญและเป็นศิริมงคลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร และ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คัดเลือกให้ ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งใน 29 บุคคลสำคัญ ร่วมปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้นำในการขี่จักรยาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวนผู้ลงทะเบียน 9,052 คน และได้มอบน้ำดื่ม ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 3,000 ขวด ให้กับสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ตามนโยบายท่านผู้ว่าการฯ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี ให้กับ กปภ. 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937