ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับ กปภ.สาขาใน จ.ปทุมธานีสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรม Bike for Dad
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับ กปภ.สาขาใน จ.ปทุมธานีสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรม Bike for Dad
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย กปภ.สาขาปทุมธานี, สาขารังสิต(พ), สาขาคลองหลวงและสาขาธัญบุรี ร่วมใจสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดรวมทั้งสิ้น 10,000 ขวดให้กับกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad โดยตั้งเต้นท์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีเพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มคลายร้อนให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937