ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 58 นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งแทนผู้จัดการท่านเดิมที่เกษียณอายุงาน ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk โดยเชิญหัวหน้างานในสังกัดเข้าประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการให้บริการผู้ใช้น้ำ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กปภ.สาขารังสิต(พ)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937