ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
กปภ.สาขานครนายก ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายกฤษณ์  ก้อนนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ หลังศาลากลางจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี จากนั้น ในภาคบ่าย  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทาสีบริเวณด้านหน้าอาคารและรอบข้างอาคาร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด และให้เป็นสถานที่น่าใช้บริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงานอีกด้วย ส่วนพิธีภาคค่ำ ได้ดำเนินการวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
...................................................................... 
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบ่จำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937