ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ เพื่อให้น้ำมีคุณภาพตามมาตรฐาน โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
กปภ.สาขาลพบุรี ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ เพื่อให้น้ำมีคุณภาพตามมาตรฐาน โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 และ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ภูศรี หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินการทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. ณ โรงกรองน้ำพิบูลสงคราม 2 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๔) บริหารจัดการด้านคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ใช้น้ำอุปโภค/บริโภค ได้ใช้น้ำที่สะอาดและได้มาตรฐานต่อไป
..............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937