ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กปภ.สาขาโนนสูงทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง  โดย นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง  ในการนี้ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง มีความซาบซึ้งใจและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบ่จำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937