ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad
กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการฯ มอบหมายให้นางเบญจมาศ ศรีธรรมพินิจ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม "พม.ปทุมธานี ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad"
....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937