ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายต้นกล้าพระราชทาน มเหสักข์ - สักสยามินทร์ ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในช่วงค่ำ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีวางพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณถนนนเรศวร หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
          เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา และพนักงานในสังกัด จำนวน 50 คน ร่วมกับ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          ช่วงเช้า เวลา 06.09 น. นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต นายนคร ขอแนบกลาง หัวหน้างานบริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานเข้าร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพีธี
          ช่วงสาย เวลา 09.09 น. นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้างานทุกงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายต้นกล้าพระราชทาน มเหสักข์ - สักสยามินทร์ ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพีธี
          และในช่วงค่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา หัวหน้างานทุกงาน และพนักงานในสังกัด จำนวน 50 คน ร่วมกับ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีวางพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณถนนนเรศวร หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา บนเวทีมีการแสดงต่าง ๆ มากมาย ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีการจุดดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานท้องถิ่น และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับหน่วยงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937