ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภาคสาขาชัยบาดาล จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
การประปาส่วนภาคสาขาชัยบาดาล จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านต่างๆ  พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการทำงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย
.............................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937