ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม Bike for Dad
กปภ.สาขาโนนสูงมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม Bike for Dad
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง  โดยนายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภุมิภาคสาขาโนนสูง  ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มจำนวน  360  ขวด ให้แก่เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
...................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937