ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ร่วมกันล้างถังน้ำใสสถานีจ่ายน้ำปากพลี
กปภ.สาขานครนายก ร่วมกันล้างถังน้ำใสสถานีจ่ายน้ำปากพลี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ ชูศักดิ์ หัวหน้างาน 7 รักษาการหัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต  ดำเนินการล้างถังน้ำใสสถานีจ่ายน้ำปากพลี  ตามแผนโครงการการจัดการน้ำสะอาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
.........................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937