ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่ ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผจก.กปภ.สาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพูดคุยสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) โดยเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา พร้อมหารือปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป และยังเป็นการปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรักในองค์กรอีกด้วย
.........................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937