ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วมอบรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ปี 2558 แก่โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
กปภ.สาขาสีคิ้วมอบรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ปี 2558 แก่โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว โดย นายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ได้ดำเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ประจำปี 2558 ให้แก่ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทแนวคิดหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ จากผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าแบบประหยัดน้ำโดยใช้หยวกกล้วย และรางวัลสนับสนุน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ จากผลงาน เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ำหมุนเวียน
..............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937