ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดสนทนายามเช้า Morning Talk พร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดสนทนายามเช้า Morning Talk พร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผจก.กปภ.สาขาพระพุทธบาท พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตรงตามวิสัยทัศน์ของกปภ.ต่อไป โดยในวันดังกล่าวภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด และเพื่อให้เป็นสถานที่น่าใช้บริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดให้ระหว่างพนักงานอีกด้วย
.......................................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937