ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นจักรยานสานฝันวันพ่อ”
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นจักรยานสานฝันวันพ่อ”
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ มอบน้ำดื่มให้กับที่ว่าการกำนันตำบลลำผักกูด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "ปั่นจักรยานสานฝันวันพ่อ" ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ จำนวน ๑๒๐ ขวด เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937