ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 88 พรรษา
กปภ.เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 88 พรรษา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (4 ธันวาคม 2558) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 88 พรรษา  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยร่วมกันถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ปิดท้ายด้วยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน
...............................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937