ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ1) นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการกปภ.(ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นายชินรัตน์ ใยดี ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก K-water ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558
นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ1) นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการกปภ.(ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นายชินรัตน์ ใยดี ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก K-water ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา นายชินรัตน์ ใยดี ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมทีมงานพนักงาน กปภ.ข.2 และทีมงานพนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก K-water ประเทศเกาหลีใต้ นำโดย Mr.LEE,JEWON พร้อมคณะรวม 21 คน เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
          การเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ของคณะเจ้าหน้าที่จาก K-water ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก          นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) บรรยายสรุปภาพรวม ของกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) หลังจากนั้น นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการ      การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา และ นายชินรัตน์ ใยดี ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จาก K-water เยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งได้รับความสนใจ และซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง จนเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937