ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกร่วมแจกน้ำดื่มในกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Dad
กปภ.สาขานครนายกร่วมแจกน้ำดื่มในกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Dad
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2558  เวลา  15.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  โดย  นายกฤษณ์  ก้อนนาค  ผู้จัดการ      การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  Bike  For  Dad ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
..............................................................
 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937