ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่"
กปภ.สาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบน้ำดื่มให้กับที่ว่าการอำเภอธัญบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "อำเภอยื้มเคลื่อนที่" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนรังสิตคลอง ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงานเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937