ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขาชุมพวงพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  นางกรุณา  คุ้มสว่าง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ออกจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน  ณ บริเวณบ้านขี้เหล็ก ม.3 และบ้านโนนน้อยพัฒนา  ม.13 ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  พร้อมทั้งให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่วให้แก่ผู้ใช้น้ำฟรี  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำและเข้าถึงบ้านผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง  พร้อมนี้ยังรับฟังปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้น้ำเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยมีลูกค้าผู้ใช้น้ำได้รับบริการรวมทั้งสิ้น 53 ราย
................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937