ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกร่วมกันสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ย. 58
กปภ.สาขานครนายกร่วมกันสนทนายามเช้า ประจำเดือน พ.ย. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค  ผู้จัดการการประปา   ส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  พร้อมหัวหน้างานและพนักงานลูกจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนการปรึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อหารือแนวทาง   ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของเหล่าพนักงานในสังกัด และนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการหาน้ำสูญเสีย การอ่านมาตรของบริษัทโปรซี พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่ นายภมรศักดิ์  จินาวิน นายช่างโยธา 6
......................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937