ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็ก สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
กปภ.สาขามวกเหล็ก สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก โดยนายจินดาพล กลิ่นเพชร ผูุ้จัดการฯ มอบหมายให้นางสาวรังษิยา จันทร์สา หัวหน้างานอำนวยการ นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 120 ขวด เข้าร่วมสนับสนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสระบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ กปภ. ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937