ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำทีมโดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เขตพื้นที่อำเภอปากพลี บริเวณสถานีอนามัยไผ่ล้อม ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขานครนายก ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำเพื่อมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ด้านการประหยัดน้ำ ให้ผู้ใช้น้ำตระหนักว่าน้ำดิบในขณะนี้มีน้อยลงและให้รู้จักวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่วัดโพธิ์  อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
..............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937