ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad) จ.สระบุรี
กปภ.เขต 2 ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad) จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายชโยดม กาญจโนมัย ผอ.กปภ.ข.2 มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผอ.กรจ.2 เป็น     ผู้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 3,060 ขวด ให้แก่ผู้แทนจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  " ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad "โดย   น้ำดื่มดังกล่าวจะถูกนำไปให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมซ้อมในวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2558 และในวันจริงที่จะเกิดขึ้น 11 ธันวาคม 2558   ที่จะถึงนี้
..............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937