ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแคจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ประจำปีงบประมาณ 2559
กปภ.สาขาหนองแคจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โดย นายชวลิต วรชิน           ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการลูกค้าและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนติมใจให้กัน  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  โดยได้ดำเนินการออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ในการนี้ได้รับคำร้องผู้ใช้น้ำรายใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๙ ราย
..............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937