ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่องจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
กปภ.สาขาปากช่องจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย  นางดวงทิพย์  พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการ       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมตามแผนสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงาน ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนการปรึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของเหล่าพนักงานในสังกัด และนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นย้ำให้พนักงานเห็นความสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" รวม 11 ประการ  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ชาภิรมย์ นายช่างโยธา 5
................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937