ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
กปภ.สาขาบ้านนาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาบ้านนาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา โดยนายสุภรณ์ เฉลียวบุญ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าและคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนตุลาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กรและประชุมปัญหาในการทำงาน พร้อมชี้แจงเป้าหมายในการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่พนักงานได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937