ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับกองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
กปภ.สาขารังสิต (พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับกองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 58 นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน  720 ขวดให้กับ   ผู้แทนกองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อใช้ในการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937