ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นางกรุณา คุ้มสว่าง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดกปภ.สาขาชุมพวง  จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning  talk) ครั้งที่  2  ประจำปีงบประมาณ  2559  โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงานระหว่างผู้บริหารและพนักงานในสังกัด  ตลอดจนการปรึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  รวมถึงส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีต่อกันและสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
.................................................................... 
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937