ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยพบลูกค้าในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ประจำปี 2559
กปภ.สาขาโชคชัยพบลูกค้าในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย โดย นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่บริเวณศาลา SML หมู่บ้านท่าตะเคียน หมู่ 13 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เพื่อออกหน่วยให้บริการลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยได้ดำเนินการรับคำร้องขอติดตั้งประปาแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ จำนวน 50 ราย พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาประปาและวิธีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีแก่ลูกค้าประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
............................................................... 
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937