ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก มอบรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ปี 2558 แก่ รร.อนุบาลนครนายก
กปภ.สาขานครนายก มอบรางวัลโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ปี 2558 แก่ รร.อนุบาลนครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ได้ดำเนินการมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนในโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทแนวคิดหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ จากผลงาน ที่กักเก็บน้ำใต้ดิน

 ......................................................
 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937