ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรีมอบรางวัลสนับสนุนโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ปี 2558 แก่ รร.วัดสังฆราชาวาส
กปภ.สาขาสิงห์บุรีมอบรางวัลสนับสนุนโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ปี 2558 แก่ รร.วัดสังฆราชาวาส
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          นายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมคณะฯ ได้ดำเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมดราฟท์สั่งจ่ายเงินรางวัลในโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ประจำปี 2558 ให้กับโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ในรางวัลสนับสนุน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลงานเครื่องรดน้ำตันไม้อัตโนมัติ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ อาคารลานธรรม โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 

...................................................... 
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937