ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบเงินสนับสนุนโครงการยุวประปาฯ ให้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์
กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบเงินสนับสนุนโครงการยุวประปาฯ ให้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาขยายผลกับบุคลากรภายในโรงเรียนฯ และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมเป็นยุวประปาประหยัดน้ำในลำดับต่อไป
          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบเงินทุนสนับสนุนในโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง13 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

...................................................... 
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937