ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือนตุลาคม 2558
กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือนตุลาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

......................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937