ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1/59 ประจำเดือน ตุลาคม 2558
กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1/59 ประจำเดือน ตุลาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย  นางดวงทิพย์  พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมตามแผนสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงาน ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนการปรึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นการส่งเสริมความสามัคคีของเหล่าพนักงานในสังกัด และนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่ นายพฤกษนันท์ ญาณศิริ นายช่างเครื่องกล 5

....................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937